Stari grad Lukavec

Prvi utvrđeni grad Lukavec postojao je u 13. stoljeću, a taj podatak saznajemo jer se 1256. godine spominje caput Lukavez, ali nažalost ne znamo njegovu točnu lokaciju i vrijeme kad je izgrađen. 

Utvrđeni grad na lokaciji sadašnjeg Lukavca građen je u sredinom 15. stoljeća i već tada se u njemu izdaju isprave turopoljskih plemenitaša. Danas nemamo sačuvane prikaze te utvrde, ali možemo predpostaviti da je imala oblik tipičan za mnoge drvene utvrde tog vremena koje su građene na području središnje Hrvatske.

Prema prikazima krajiških utvrda iz 15. stoljeća i saznanjima koje imamo iz arheoloških istraživanja na lokalitetu možemo zaključiti da je Lukavec bio izgrađen od hrastovih planjki i učvršćen palisadama. Pokrov je bio od drvene šindre i uz prostorije za stanovanje i boravak ljudi imao je i staje za stoku i konje. Grad je bio zaštićen i opkopom koji se napunio vodom iz potoka Lukavec, a pristup je bio izveden sa drvenim mostom.

Padom Bosne 1463. godine sve su učestaliji napadi i pljačke turskih vojnika pa uslijed velike opasnosti 1478. godine turopoljski plemenitaši traže pomoć medvedgradskog gospodara Ivana Tuza koji dolazi u Lukavec sa 12 strijelaca. Ivan Tuz koristi tu priliku za zaposjedanje Lukavca u kojem od tada vladaju medvedgradski gospodari koji u Lukavcu postavljaju svoje kaštelane. Kako su se mijenjali gospodari Medvedgrada, tako su i lukavečki kaštelani nastavljali terorizirati turopoljce. Naposljetku Medvedgrad, pa tako i Lukavec potpadaju pod vlast Nikole Zrinskog koji je u Turopolju upamćen kao veliki tlačitelj i protiv čije su se vlasti Turopoljci borili na razne načine. Nakon dugotrajnog sudskog postupka Turopoljski plemenitaši 1553. godine napokon dobivaju Lukavec u svoje ruke. Nikola Zrinski odustaje od Turopolja, a turopoljski plemenitaši od daljnjih parnica protiv njega. Plemenitu općinu Turopoljsku u tom sporu zastupao je Matija Slatinski, kojeg tada primaju u turopoljsko plemićko bratstvo i kao nagradu mu daju titulu župana. Kako je Nikola Zrinski predao Lukavec u ruševnom stanju, turopoljci obnavljaju utvrđeni grad 1612. godine, a 1613. godine u Lukavcu je održano turopoljsko spravišće. Lukavec tada postaje upravno i sudsko središte Turopolja.

Plemenita općina turopoljska odlučuje 1705. godine graditi zidani utvrđeni grad temeljen na pilotima kakav i danas stoji. Po svojoj namjeni i tipu gradnje Lukavec bi bilo najtočnije nazvati kaštelom. Izgrađen je na mjestu drvene utvrde, kvadratičnog tlocrta sa tornjem iznad ulaznih vrata i četiri kule na uglovima. Na tornju se nalazio satni mehanizam i isklesan grb Plemenite općine turopoljske. U zapadnom dijelu dvorišta nalazio se bunar na kolo, a u prizemlju su bili i zatvori. Coprnički rešt tj. zatvor za vještice koje su posebno bile proganjane 1733. i 1734. godine, nalazio se u istočnoj kuli, a zatvor bez prozora za teške zločince sa desne strane. Staje su se nalazile u prizemlju na južnoj strani. Na zapadnoj strani nalaze se stepenice koje vode na kat gdje se nalazi soba kaštelane i na južnoj strani velika dvorana za spravišća. Na katu, u samom tornju od 1793. godine nalazi se kapela sv. Lucije. Krov je bio pokriven šindrom sve do 1895. godine.